Què és el pla horitzó arbocenc 2030 (PHA2030)?

El PHA2030 és un projecte estratègic que planificarà els eixos i actuacions a desenvolupar per part de l’Ajuntament de l’Arboç al llarg dels propers anys a fi de seguir desenvolupant el municipi de forma equilibrada i transversal.

El PHA2030 és un projecte de progrés que vol posar les bases d’un municipi preparat per fer front als reptes del futur en tots aquells àmbits que tenen importància en la qualitat de vida de les persones. com ara el desenvolupament econòmic sostenible, els serveis urbans, l’educació, l’eficiència energètica, la transparència, la mobilitat, els equipaments, la cura del medi ambient, l’atenció a les persones o la inclusió social.

Atesa la centralitat geogràfica i la importància del nucli antic dins del municipi, el Pla posarà un èmfasi especial en l’establiment d’actuacions orientades a dinamitzar, recuperar, promocionar i cohesionar socialment aquest barri a fi de potenciar-ne la seva condició de centre neuràlgic de la vida social, lúdica i econòmica del poble.