Més d’1M d’€ per desenvolupar el municipi

El 17 de desembre de 2020 el Parlament i el Consell de la Unió Europea van adoptar el Reglament pel qual s’estableix el marc financer plurianual (MFP) de la UE per al període 2021-2027. El Reglament preveu un pressupost a llarg termini d’1,0743 bilions d’euros, una xifra que se suma als 750.000€ associats al mecanisme de recuperació Next Generation EU.

De la fusió d’aquests dos imports se’n derivarà una inversió sense precedents que es destinarà a impulsar la recuperació de l’economia post-pandèmia i a desenvolupar els 3 eixos d’actuació que la UE considera prioritaris per al futur dels països membres, que són:

Està previst que, com a conseqüència d’aquesta dotació extraordinària de recursos, la UE impulsi nombrosos programes de finançament per a projectes i polítiques de les ciutats i els municipis dels països membres.

Amb el Pla Horitzó Arbocenc 2030, l’Ajuntament de l’Arboç pretén dotar-se d’una agenda de projectes de futur susceptibles de ser subvencionats i finançats per la UE en el marc de les convocatòries que vagin apareixent.

La dotació econòmica inicial del PHA2030 serà d’1M d’euros, provinents del romanent de tresoreria de  l’Ajuntament de l’Arboç. Aquesta xifra es veurà incrementada amb els recursos que el consistori pugui obtenir de les subvencions i programes de finançament que la UE vagi impulsant al llarg dels propers anys.