2011-2021: 10 anys fent avançar l’Arboç

L'Arboç ha viscut durant els darrers 10 anys una veritable recuperació. Des de l'Ajuntament hem treballat intensament per tal de fer avançar el municipi i donar resposta a les necessitats de totes les persones que hi vivim. Gràcies a aquest treball, i a l'esforç i compromís de totes les entitats, comerços, empreses, veïns del municipi i personal de l'Ajuntament, l'Arboç és avui:

- Una vila per ensenyar
- Una vila d’oportunitats
- Una vila per gaudir
- Una vila integradora

EIX 1

Una vila per ensenyar

EIX 2

Una vila d’oportunitats

EIX 3

Una vila per gaudir

EIX 4

Una vila integradora